Rajendre Roepers

Accountmanager

Wilt u vrijblijvend kennismaken?
BIM 5d integratie | nCalc | kraan

Hoe behoud ik BIM kennis?

Doordat het verloop in de bouwsector hoog is, er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van de diensten van zzp’ers en er bovendien vaak geen tijd is om de kostenbibliotheek bij te werken, gaat er helaas een hoop kennis binnen bouwbedrijven verloren. Door gebruik te maken van een BIM calculatieprogramma kunt u waardevolle calculatiekennis waarborgen. Aan de hand van eigenschappen die gebruikt kunnen worden binnen formules kan de calculator vervolgens op basis van de eigenschappen eenvoudig bepalen hoe de prijs van een element is opgebouwd. Het voordeel van deze manier van werken is dat het beheer van uw kostenbibliotheek veel makkelijker en goedkoper wordt. Voor een funderingsbalk hoeft u bijvoorbeeld nog maar één recept in uw kostenbibliotheek op te nemen, waarmee vervolgens afhankelijk van de afmetingen van de balk de kosten berekend kunnen worden. Vroeger zou iedere funderingsbalk met een specifieke afmeting apart in de kostenbibliotheek opgenomen zijn.

Rajendre Roepers

Accountmanager

Wilt u vrijblijvend kennismaken?

BIM calculatieprogramma van KRAAN

BIM-Integratie

Een goed BIM calculatie programma is zodanig ingericht dat het mogelijk is om maatgegevens uit een 3D BIM-model te koppelen aan de eigenschappen van een recept. Dit maakt het mogelijk om een begroting op eenvoudige wijze te genereren aan de hand van een 3D BIM-model, waardoor het uittrekwerk aanzienlijk wordt verkort.

BIM 5D calculeren

BIM calculatie wordt ook wel de 5de dimensie genoemd. Na 3D modelleren volgt 4D planning en vervolgens het kostenaspect van een gebouw 5D BIM. Een voordeel van BIM 5D calculeren is dat de juiste hoeveelheden worden toegepast bij het inkopen van materialen gedurende de werkvoorbereiding. 6D BIM heeft alles te maken met het duurzaamheidsaspect en bij 7D wordt het BIM model gekoppeld aan MJOP. Door vroeg in het bouwproces te kijken naar beheer en onderhoud kunnen kosten voor beheer en onderhoud geminimaliseerd worden.

Calculeren is meer dan alleen hoeveelheden uittrekken

Al zo lang er digitaal getekend wordt is de wens er om deze gegevens te kunnen gebruiken voor een calculatie. Nu in het BIM-tijdperk is de vraag om informatie uit een 3D-model te onttrekken nog groter. Men roept altijd met een druk op de knop heb ik de hoeveelheden uit het model. In theorie klopt deze stelling ook. Echter houdt calculeren meer in dan alleen hoeveelheden uitrekken.

Struikelblokken

Los van de inhoud van het 3D-model is het formaat van het model een eerste struikelblok. Op de markt zijn diverse spelers zoals Autodesk Revit, AchiCAD en Tekla. Om informatie met elkaar te kunnen delen heb je hetzelfde programma nodig als de partij waarmee je wilt samenwerken. Of het model moet worden geconverteerd naar een IFC-model ‘open BIM’. Het nadeel hiervan is dat er bij het omzetten van een model naar IFC waardevolle informatie verloren zou kunnen gaan. Het functioneert, de gegevens komen over, maar vaak toch net niet in de vorm die u zou willen.

En hoe om te gaan met bruto versus netto hoeveelheden? Vanuit het 3D-model komen netto hoeveelheden en traditioneel wordt met bruto hoeveelheden gerekend. Een ander punt is, en niet geheel onbelangrijk, hoe wordt er gemodelleerd? Is een wand opgebouwd uit een buitenblad, luchtspouw isolatie en het binnenblad of worden al deze delen apart gemodelleerd? In de eerste situatie is er te weinig buitenblad en te veel binnenblad. Het model dient zo te worden opgezet zoals het ook daadwerkelijk zal worden gebouwd. Wat misschien nog wel de grootste uitdaging is hoe wordt omgegaan met de onderdelen die niet in het model aanwezig zijn en wel van belang zijn voor de prijsvorming. Een goede basisbibliotheek is dan ook van belang.

Afstemming met elkaar

Het calculeren vanuit een BIM-model is goed te doen. Ben ervan bewust is dat er voldoende afstemming is met de partijen die betrokken zijn bij het bouwen/onderhouden van het BIM-model. Hierbij gaat het dus niet alleen om externe partijen maar ook intern dienen verschillende afdelingen goed met elkaar af te stemmen. Een BIM-modelleur zal bijvoorbeeld samen met de bouwkostendeskundige goed moeten afstemmen welke eigenschappen uit het model nodig zullen voor het bepalen van de kosten

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze BIM software? Neem dan contact op met een van onze specialisten. Dit is mogelijk via het contactformulier op onze website of via het telefoonnummer 010 - 28 66 666.

Wilt u meer weten over KRAAN BIM nCalc?

kraan background menu element