35 jaar calculeren met KRAAN


Als je al 35 jaar actief bent in de bouw dan heb je veel meegemaakt. Goede tijden, maar ook slechte tijden. Verandering of misschien wel niet. In al die jaren calculeren Piet Corvers, Bart Luijendijk en Gilbert van Veldhoven met KRAAN. Wat zijn hun ervaringen? Hoe ging de overgang van calculator naar bouwkostendeskundige en hoe ziet de toekomst van hun bureau eruit?

Bij binnenkomst geven de grote tekeningen die verspreid liggen op de bureaus al een beeld van het werk waar de heren zich mee bezig houden, namelijk: advies in alle fases van het bouwproject zoals het haalbaarheidsonderzoek, voorlopig ontwerp, het definitief ontwerp en bestekfase voor nieuwbouw, groot onderhoud, verbouw en renovatie voor diverse marktpartijen.

Je kiest voor een product, als je hier tevreden mee bent én blijft, blijf je.

Hoe is het allemaal begonnen?

Zo'n 35 jaar geleden is Piet begonnen met KRAAN bij zijn toenmalige werkgever. Na vele jaren ervaring te hebben opgedaan, heeft Piet 20 jaar geleden de beslissing genomen om voor zichzelf te beginnen. Samen met Gilbert en Bart runt hij nu het bouwkostenbureau, met sterke calculators zoals Jac en Peter in dienst. Het bureau heeft ervaringen met meerdere calculatieprogramma’s, maar bij Covers en van Veldhoven is wel heel bewust gekozen om met KRAAN als 'hoofdprogramma' te werken. Piet: "Je kiest voor een product, als je hier tevreden mee bent én blijft, blijf je. Naast dat het zeer gebruiksvriendelijk is, vind ik het persoonlijke contact met Kraan als bedrijf ook heel prettig."
Wij zien onze rol in de toekomst mogelijk verschuiven met de komst van BIM. Dit zal invloed kunnen hebben op de manier van werken.
Kraan-klantverhalen-piet
Corvers-Van-Veldhoven

Het verschil tussen toen en nu

Vanachter zijn bureau geeft Piet een beeld van hoe ze werken. Je ziet dat er al veel vanaf het beeldscherm gebeurt. Maar de papieren tekeningen zijn zeker nog niet verdwenen! In de tijd dat Piet begon met calculeren deed hij dit met de hand. Piet: “Met potlood en gum schreef ik het helemaal uit en rekende in een vierkant om mijzelf te controleren.” Eenmaal gestart met de software bij zijn toenmalige werkgever, waren dit nog enkele regels, wat je meer kunt zien als een vorm van tekstverwerking. “Het voordeel van deze eerste generatie calculatiesoftware was dat ik niet meer hoefde te gummen”, zegt Piet met een lach. Tegenwoordig werken ze met Bouw Plus, waarmee ze op bouwdeelniveau de normen en prijzen verwerken. De ingrediënten van bijvoorbeeld een funderingsbalk bepalen de prijs per strekkende meter. Piet: “Hiermee is de controle veel groter en heb je meer gevoel bij wat je doet. Dat leidt ertoe dat je beter in kunt schatten of iets klopt of niet.” Bart voegt hieraan toe: “Door middel van sneltoetsen, die ik mijzelf eigen heb gemaakt nu ik er al jaren mee werk, ga ik makkelijk door de software heen. Naast dat het gebruiksvriendelijk is, zit er veel gelaagdheid in. En komen we ergens niet mee uit, dan neem je makkelijk telefonisch contact op met de helpdesk.”
Corvers-Van-Veldhoven

De rol van een bouwkostenbureau

De rol van Corvers en Van Veldhoven is ook veranderd door de jaren heen. Eerder kreeg je een opdracht waar je een compleet pakket van kreeg aangeleverd en daar moest je dan een inschrijfbegroting van maken. Nu word je meer om input gevraagd. Je opdrachtgevers vragen om mee te denken in het traject. Er is dus meer behoefte aan de kennis en ervaring die je als dienst levert. Dit heeft ook te maken met het feit dat er een verschuiving van verantwoordelijkheid heeft plaats gevonden van de opdrachtgever naar de aannemer.

De toekomst

Piet geeft aan. "Wij zien onze rol in de toekomst mogelijk verschuiven met de komst van BIM. Dit zal invloed kunnen hebben op de manier van werken. Dan verschuift het nog meer van calculator naar kostendeskundige. Het is dan voor ons ook belangrijk om mee te veranderen in de manier van werken van onze opdrachtgevers." Gilbert voegt hieraan toe: "Hoewel tekeningen in 3D steeds gebruikelijker worden, ontvangen we op dit moment de tekeningen nog vooral in 2D. Maar we zien dit in de toekomst zeker veranderen, wat om een product als nCalc vraagt (de calculatie software van Kraan voor parametrisch BIM calculeren), waar we zelf aan mee hebben geholpen om de bibliotheek hiervoor te schrijven."

Download klantverhaal
Kraan-klantverhalen-bart

Wilt u meer weten over onze producten?

kraan background menu element