Grenzeloos onderhoud als kracht van Bouwbedrijf Bakker Arkel


De onderscheidende factor van Bouwbedrijf Bakker Arkel (BBA) is dagelijks onderhoud. Bouwbedrijf Bakker Arkel heeft vanuit het dagelijks onderhoud de complete vastgoedportefeuille van een klant in beeld. Daardoor kan er acuut gereageerd worden op het niet- en planmatig onderhoud met daarbij behorende renovatie. Is renovatie niet mogelijk? Dan is de optie voor het uitvoeren van een nieuwbouwtraject ook mogelijk bij Bouwbedrijf Barker Arkel, oftewel grenzeloos onderhoud.


De kracht van BBA is dat ze grenzeloos onderhoud in de hand hebben. ‘We hebben kennis van alle disciplines en alle leeftijdsvormen van het gebouw. Oftewel, wat er nodig is om er een exploitabel gebouw van te maken.’ Aldus, Cor de Jong – algemeen directeur bij Bakker Arkel. In Capelle was BBA één van de eerste bouwbedrijven die de stap gezet heeft om het complete dagelijks onderhoud en het bijbehorende proces over te nemen van de woningcorporatie. Een voorloper op het gebied van ketenpartnerschap, waarbij automatisering een belangrijke rol speelt. Het is doel is om de totale levensduur van een gebouw te kunnen invullen in het onderhoud. Daarbij is digitalisering van processen en het daardoor kunnen sturen op belangrijke data een must.


Waarom automatisering?

De stappen naar automatisering zijn gemaakt om efficiënter te kunnen werken en het werk steeds interessanter te maken, onder andere door inzicht door data. Automatisering zorgt voor data, wat resulteert in strakke rapportages waar je op kunt acteren. Zowel intern, als extern door bij de corporaties terug te kunnen geven ‘wat doen we’ en ‘waar willen we naartoe’. Maar ook zeker de vraag beantwoorden: hoe staat ons vastgoed ervoor?

We willen groeien vanuit het dagelijks onderhoud voor partijen naar een stuk planmatig onderhoud, renovatie en transformatie.

Hoe is deze overstap gemaakt?

Tot 2012 werkte BBA nog volledig met papieren werkbonnen, daar is in 2012 verandering in gekomen. Bouwbedrijf Bakker Arkel is met de professionalisering van haar bedrijfsvoering aan de slag gegaan. De start was het gesprek aangaan met meerdere automatiseringsorganisaties en daar is uiteindelijk een nauwe samenwerking met kraan uit voortgekomen.

Volledigheid voor een optimaal proces

Het complete proces binnen het service en onderhoud, van planning tot uitvoer op een iPad is samenwerking met Kraan gedigitaliseerd bij Bouwbedrijf Bakker Arkel. Om dit proces correct en volledig te automatiseren vraagt dit een bepaalde discipline vanuit kantoor én op de bouwplaats. Voor de afdeling planning op kantoor was deze digitaliseringsslag geen enkele moeite, het proces werd snel geadopteerd. De medewerkers op de bouwplaats vonden het bij de start nog een uitdaging om digitaal te werken door middel van werkbonnen op een iPad. Echter heeft uiteindelijk iedereen het nieuwe werken omarmt en werken ze allemaal volledig en vertrouwd digitaal. Een must voor een optimaal digitaal proces!

Weten hoe uitvoerder Noury over digitalisering in zijn dagelijkse werkzaamheden denkt? Check de video.

Digitalisering: kracht en drijfveren voor een goed ketenpartnerschap!

Door deze professionaliseringsslag binnen het service en onderhoudsproces kan Bouwbedrijf Bakker Arkel eenvoudig samenwerken met opdrachtgevers, zoals woningcorporaties. Door het digitaal inschieten van werkbonnen door de DICO-koppeling, werken zij conform de ketenstandaard. Op deze manier heeft de woningcorporatie volledig inzicht in de status van de uitstaande werkzaamheden wat zorgt voor een efficiëntere samenwerking met de opdrachtgevers. Daarnaast zorgt digitalisering voor minder fouten, doordat het niet meer handmatig wordt ingevoerd. Eenduidige informatie is belangrijk voor het maken van juiste rapportages, voorspellingen en keuzes voor nu én voor de toekomst.”

Prestatieafspraken = weten = meten = data!

Zoals veel ketenpartners heeft Bakker Arkel met haar opdrachtgevers prestatieafspraken gemaakt. Dit zijn vast afspraken op basis van KPI’s zoals SLA’s (doorlooptijden), first-time-fix, klanttevredenheidsmetingen én uiteraard de kwaliteit van het vastgoed.

Om snel tot de juiste rapportages van deze prestaties te komen is data key! De data wordt door de software van kraan verzameld en inzichtelijk gemaakt in hetgeen wat BBA doet. Een prestatieafspraak zoals klanttevredenheid wordt bepaald door de doorlooptijd van een bon, de correcte opvolging hiervan, beoordeling van de geleverde diensten en de first-time-fix ratio. Al deze factoren worden gemeten en gerapporteerd aan de corporatie op basis van data. Ook zelf blijft Bakker Arkel als bouwbedrijf scherp door deze data rapportages, door deze data zijn ze nog sneller en slimmer in het accuraat oplossen van dagelijks onderhoud.

Kraan software

Zo’n 20 jaar geleden heeft BBA een aantal automatiseringspartners onderzocht en hebben toen de keuze gemaakt voor kraan software. In de volle breedte, oftewel een brede kraan oplossing. Vanuit het service – en onderhoudsproces is het pakket uitgebreid naar de financiële administratie, projectadministratie- en beheer met daarnaast de calculatiemodules.

In hoeverre klaar voor de toekomst met kraan?

"Met kraan software ben je klaar voor de toekomst. Met name omdat het valt onder de paraplu van treetop. Treetop biedt ook het label homeDNA aan met daarin de module Kopersbegebeleiding. Zo vinden wij de oplossingen onder één dak. Dit geeft het gevoel van continuïteit."

Wat brengt treetop jou in de toekomst als bouwer/ketenpartner?

We denken dat we geborgd zijn voor de toekomst met treetop. Treetop brengt ons heel veel continuïteit en zekerheid. De Wet kwaliteitsborging (Wkb) heeft een enorme impact op de gegevensverzameling en de eenduidigheid van gegevensverzameling en de mogelijkheid om daaruit te rapporteren en selecteren. Door middel van de oplossing van homeDNA (onderdeel van treetop) in combinatie met kraan software zijn we daarbij geholpen en klaar voor de komst van de Wkb.

Gerelateerde producten

Wilt u meer weten over onze producten?

kraan background menu element