Visie krijgt vorm met nCalc


Bij Vazet is de afgelopen periode keihard gewerkt om een ondersteunende calculatiemodule te koppelen aan het 3D BIM-model. Inmiddels is de implementatie afgerond en draaien alle projecten met nCalc. Dubbel werk is daarmee definitief verleden tijd geworden. Het is snel en efficiënt, en de faalkosten worden gereduceerd.

Het was een intensief proces met hoogteen dieptepunten. “We waren er zo druk mee bezig dat we helemaal zijn vergeten om het eerste lustrum van Vazet te vieren”, zegt directeur Jaap van Rijsten lachend. Vazet ontwikkelt en realiseert woningbouwprojecten en benadert dat integraal. Vaste partners voeren vervolgens de plannen uit die Vazet tot in detail heeft voorbereid.

Durf te investeren in een systeem én in het veranderproces.

Dubbel werk voorkomen

Bij de start van Vazet was de werkwijze ‘Way of Working’ het concept. Van Rijsten licht toe: “Onze visie is: dubbel werk in het proces voorkomen, teneinde sneller, goedkoper en efficiënter te kunnen werken, én de faalkosten te reduceren. Die visie bepaalt alle stromen in het bedrijf, of het nu gaat om de procesinrichting of om de werkwijze van onze mensen.” Met behulp van 3D BIM kon Vazet veel, maar de koppeling tussen moduleren en calculeren ontbrak. Van Rijsten wist vanuit vorige functies in de bouw dat dergelijke systemen wel bestonden. “Ik werkte er al mee, maar helaas koos mijn toenmalige werkgever na een pilot toch weer voor de oude methode. Dat was voor mij het moment om – samen met mijn compagnon Jan Joustra – Vazet te starten. Eindelijk kon ik verder met het vormgeven van de visie. Bij kraan vond ik toen de oplossing: nCalc sluit naadloos aan bij onze filosofie. Het mooie van nCalc is dat je een rekenmethode vastlegt binnen een formule die je steeds weer kunt gebruiken. Op die manier waarborg je de calculatiekennis binnen een bedrijf. Een formule is – anders dan factoren die op enig moment door iemand zijn bedacht – altijd terug te lezen en te begrijpen.”

Onze visie is: dubbel werk in het proces voorkomen, teneinde sneller, goedkoper en efficiënter te kunnen werken, én de faalkosten te reduceren.

Commitment

Het kostte tijd en moeite om het systeem te implementeren. “Dat is niet zo gek”, zegt Van Rijsten, “want het is complex en veelomvattend. 3D moduleren is echt wat anders dan 3D tekenen. Je moet een bibliotheek opbouwen met ‘recepten’, zo noemen we de stukjes modulatie dat bestaat uit details voorzien van een kleine calculatie. Dus alles wat je tekent vertaalt zich in een deelcalculatie. We zijn nu op het punt dat we het hele proces volledig kunnen aansturen vanuit het model.” De crux zit ‘m in commitment. Van Rijsten: “Je moet er voor de volle 100 procent voor gaan. Je schakelt volledig over en dat betekent een grote verandering. Sommige collega’s waren huiverig: bang dat hun werk zou veranderen, of dat ze zelfs overbodig zouden worden. Het werk ís feitelijk ook wel anders. Het is nu een kwestie van analyseren en beoordelen in plaats van hoeveelheden uittrekken en daar een prijsje achter zetten. Gaandeweg de implementatie zijn onze calculators kostendeskundigen geworden. Het zijn uiteindelijk de mensen die deze manier van werken tot een succes maken. Mijn belangrijkste rol is om iedereen aan te moedigen en te begeleiden in dat proces. Je moet durven investeren in zo’n systeem, maar heel nadrukkelijk ook in het veranderproces dat veel meer omvat.”

Onze visie is: dubbel werk in het proces voorkomen, teneinde sneller, goedkoper en efficiënter te kunnen werken, én de faalkosten te reduceren.

Verdienmodel

En dan zijn er nog de partners met wie Vazet samenwerkt. Sommigen zijn meegegaan en deels zijn er nieuwe samenwerkingen aangegaan met partijen die met 3D BIM werken. Van Rijsten: ‘Wij merken dat de markt een factor is. Nu er meer werk is, zien veel bedrijven het nut van zo’n overstap niet in. Vreemd, want iedereen heeft het erover dat het huidige verdienmodel van de bouwbranche eindig is. Dat komt voor een belangrijk deel omdat in de traditionele bouw alleen het resultaat telt, de weg erheen is onbelangrijk. Ik denk dat je met een systeem als nCalc een modern ontwikkelen bouwbedrijf beter vorm kunt geven waardoor verdienmodel en risicoprofiel verbeteren. Daarbij gaat het om het proces, en als je dat proces optimaliseert, verbetert ook het eindresultaat.” Van Rijsten is benieuwd naar de verdere ontwikkeling van nCalc. “In BIM is al sprake van 6D voor duurzaamheid en 7D voor MJOP, mogelijk is visualisatie een optie. Ik volg het met grote belangstelling.”

KRAAN nCalc

Vazet koos voor nCalc om vanuit 3D-modellen calculaties te kunnen genereren en kreeg vanuit kraan ondersteuning bij de implementatie. Irvin Berkel vertelt: “nCalc komt bij een bedrijf als Vazet heel goed tot z’n recht omdat alle processen in huis plaatsvinden en goed op elkaar zijn afgestemd. De koppeling tussen de afdeling modulatie en de afdeling calculatie is dan optimaal. Vazet’s kostendeskundige Han Rekswinkel en ik hebben samen een prachtig eindresultaat neergezet. We zijn er super trots op.”

Download klantverhaal
vazet-kraan-klantverhaal

Wilt u meer weten over onze producten?

kraan background menu element